U bent hier: Home / Nieuws / Proeve van programma T.OP Noordrand

Proeve van programma T.OP Noordrand

02-03-2016

De Noordrand van Brussel vormt een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Er staat een kluwen aan projecten op stapel en er zijn veel actoren actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is vaak moeilijk.

Vele van de projecten hebben een ruimtelijke impact over de gewestgrens heen. Toch hebben beide gewesten uiteenlopende visies op de Noordrand, en is de grensoverschrijdende afstemming over projecten beperkt.

Het departement Ruimte Vlaanderen heeft daarom in partnerschap met Brussel Stedelijke Ontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en OVAM een territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) opgestart in de Noordrand. Het is de bedoeling samen met de belanghebbenden in de regio een gemeenschappelijke ruimtelijke visie te ontwikkelen op het gebied. Dat gebeurt op basis van overleg en onderzoek en volgens een specifieke procesaanpak.


 

Consultatieronde van 18 januari tot en met 4 april 2016

Welke uitdagingen en kansen kent de Noordrand op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling? In 2015 boog het team van T.OP Noordrand zich over die vraag, samen met experten  en belanghebbenden. Doel was te komen tot een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor het gebied, met concrete acties.

De reeks van werksessies, expertenadviezen, onderzoeken, workshops met internationale studenten en een online bevraging van wie woont en werkt in de Noordrand, heeft geleidt tot een 'Proeve van programma', een voorstel dat we nu voorleggen aan alle belanghebben.

U kunt uw mening op het document indienen tot en met 4 april 2016. Wij bieden u 2 mogelijkheden om dit te doen:

 

Bestanden

 

Meer weten?

 


 

 

Document acties