U bent hier: Home / Nieuws / 04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg. van 12/12/2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg. van 12/12/2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

22-07-2019 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 15 juli 2019.

Dit besluit kadert binnen de implementering van de nieuwe BWRO en OMV wijziging en van de wijziging van de aanverwante wetgeving, opgelegd bij de ordonnantie van 30 november 2017.

Het beoogt de aanpassing van de samenstelling van het aanvraagdossier tot stedenbouwkundige vergunning, beschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, als gevolg van de BWRO-wijzigingen, opgelegd door de ordonnantie van 30 november 2017.

Volgende wijzigingen werden aangebracht:

 • De terbeschikkingstelling van de bijlagen van het besluit op de website van het bestuur; 
 • De mededeling van het hele dossier of een deel ervan op een leesbare digitale drager
 1. 1) Mogelijkheid tot verzending van de extra exemplaren die eventueel vereist zijn op een leesbare digitale drager;
  2) 
 2. Verplichting om in bepaalde gevallen, naast het 'papieren' dossier, het hele aanvraagdossier te bezorgen op een leesbare digitale drager, met name wanneer:
 • de aanvraag de interventie van een architect vereist;
 • de aanvraag door een publiekrechtelijke persoon ingediend wordt;
 • de aanvraag handelingen en werken van openbaar nut betreft die door het BWRO bedoeld worden;
 • de aanvraag onderworpen wordt aan een voorafgaande effectenbeoordeling met toepassing van het BWRO, of aan een gepaste effectenbeoordeling op grond van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;
 • de aanvraag onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek.
 • Invoeging van een nieuw hoofdstuk met betrekking tot het nieuwe artikel 330, § 3 van het BWRO over de vereenvoudigde stedenbouwkundige regularisatievergunning, waarin een beperkte dossiersamenstelling bepaald wordt. 
 • Wijziging van de bijlage 'aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning'.

Inwerkingtreding van het besluit: 1 september 2019

Het wordt van toepassing op de dossiers die vanaf die datum ingediend worden.

Document acties

gearchiveerd onder: