U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel.

BWRO

BWRO-hervorming

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening - oude versie  - van toepassing op aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen/certificaten of verkavelingsvergunningen die vóór 1 september 2019 zijn ingediend

BRUSSELS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING, vastgesteld bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 9 april 2004 (B.S. 26.V.2004, ed. 1) en geratificeerd bij Ordonnantie van 13 mei 2004 (B.S. 26.V.2004, ed. 2).

---

NUTTIGE DOCUMENTEN met betrekking tot de BWRO-hervorming (ordonnantie van 30.11.2017):

 

Online versie van het BWRO

Sedert zijn goedkeuring bij besluit op 9 april 2001 werd het BWRO enkele keren gewijzigd.

Het BWRO bepaalt en regelt de grote mechanismen qua ruimtelijke ordening op het Brusselse grondgebied:

 

Opmerking

Het BWRO voorziet een aantal instrumenten voor de regeling en de ondersteuning van stedenbouw en ruimtelijke ordening:

  • Ontwikkelingsplannen: GewOP en GemOP's;
  • Bestemmingsplannen: GBP en BBP's;
  • Stedenbouwkundige verordeningen: GSV en GemSV's.
Ze zijn werkzaam op twee niveaus:
  • Op gewestelijk niveau: reglementering van toepassing op het hele gewestelijke grondgebied;
  • Op gemeentelijk niveau: reglementering eigen aan elke gemeente.

 

 

Document acties