U bent hier: Home / Nieuws / Overzicht van het kantorenpark nr 32

Overzicht van het kantorenpark nr 32

20-12-2013 - Vergunningen 2012

Dit nummer van het Overzicht van het kantorenpark maakt de balans op van alle kantoorvergunningen die werden afgeleverd in de loop van 2012. Het thema wordt benaderd vanuit diverse ooghoeken, zoals de grootte van de werken (kwantificering in m², toename of vermindering van de oppervlakten), hun aard (renovatie, bouw), hun locatie enz. Er wordt ook aandacht geschonken aan de conversies van kantoren in andere gebruiksbestemmingen, met bijzondere aandacht voor de kwalitatieve aspecten van de conversie in woningen.
Sommige cijfers worden ook onderzocht in het licht van de ouderdom van de gebouwen, terwijl andere gegevens getoetst worden aan die van de voorgaande jaren (waarbij men zich baseert op de 16 jaar dat het Overzicht in deze vorm bestaat). Dat maakt het mogelijk de cijfers enigszins te nuanceren.
Tot slot worden deze vergunningen eveneens onderzocht in het licht van hun verordenende toestand ten opzichte van het Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP (inschrijving op de Kaart van de saldi van de toelaatbare kantooroppervlakten - KaSTK, de betreffende gebieden van het GBP enz.).

Hier te downloaden

Document acties

gearchiveerd onder: , ,