U bent hier: Home / Nieuws / 04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

04.07.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

22-07-2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling werd op 15 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Dit besluit kadert binnen de implementering van de nieuwe BWRO- en OMV-wijziging en van de wijziging van de aanverwante wetgeving, opgelegd bij de ordonnantie van 30 november 2017.

Het strekt tot de aanpassing van de dossiersamenstelling van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling als gevolg van de BWRO-wijzigingen, opgelegd door de ordonnantie van 30 november 2017.

Wat de verkavelingsvergunning betreft, voorziet het nieuwe BWRO voortaan dat de uitdrukking "een stuk grond verkavelen" begrepen moet worden als het feit het te verdelen door er een verbindingsweg te leggen of te verlengen die een of meerdere onbebouwde kavels bedient waarvan er ten minste één is bestemd voor bewoning en die worden gecreëerd om ze te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar (artikel 103 van het BWRO). 

 

De creatie of de verlenging van een verbindingsweg vergen voortaan dus een verkavelingsvergunning. 

Deze BWRO-wijziging heeft gevolgen voor de samenstelling van het aanvraagdossier van de verkavelingsvergunning. 

Het nieuwe besluit en het nieuwe erbij gevoegde aanvraagformulier strekken tot: 

  • De actualisering van het besluit met als doel de samenhang met het BWRO en de inachtneming van andere wetgeving die van toepassing is (verwijzingen naar het BWRO, verwijzingen naar het begrip "stuk grond", naar "project van aanleg of verlenging van een verbindingsweg" enzovoort) te respecteren;
  • De terbeschikkingstelling van de bijlagen van het besluit op de website van het bestuur;
  • De mededeling van het hele dossier of een deel ervan op een leesbare digitale drager (artikel 24 van het RB): 
  1. Mogelijkheid tot verzending van de extra exemplaren die eventueel vereist zijn, op een leesbare digitale drager; 
  2. Verplichting om in bepaalde gevallen, naast het 'papieren' dossier, het hele aanvraagdossier te bezorgen op een leesbare digitale drager;
  • Het nieuwe besluit bepaalt voortaan welke documenten voorgelegd moeten worden, inzonderheid wat betreft de aanvraag tot aanleg of verlenging van een verkeersweg, want een dergelijke aanleg of verlenging vereist voortaan een verkavelingsvergunning. 

 

Inwerkingtreding van het besluit: 1 september 2019

Het wordt van toepassing op de dossiers die vanaf die datum ingediend worden.

Document acties

gearchiveerd onder: