U bent hier: Home / De spelregels / Stedenbouwkundige verordeningen (SV's)

Stedenbouwkundige verordeningen (SV's)

sv's

Het BWRO voorziet de mogelijkheid om stedenbouwkundige verordeningen uit te vaardigen. Deze zijn tweeërlei:


Stedenbouwkundige verordeningen bevatten bepalingen voor de stedenbouwkundige kenmerken van de gebouwen of van hun onmiddellijke omgeving (bv. bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid). Ze leggen ook regels voor de aanleg van de openbare ruimte.

De GSV is hiërarchisch superieur aan de GemSV en kan dus niet-conforme bepalingen van de GemSV's opheffen.
De vergunningsaanvragen moeten de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen naleven.

Bepaalde afwijkingen van de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen zijn niettemin mogelijk als ze door de gemachtigde ambtenaar of door de overlegcommissie, naargelang van het geval, worden toegekend.

Als de afwijking betrekking heeft op het volume, de inplanting of de vormgeving van de bouwwerken, wordt de vergunningsaanvraag onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking (openbaar onderzoek en advies van de overlegcommissie).

Document acties