U bent hier: Home / Nieuws / Goedkeuring van het besluit betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen

Goedkeuring van het besluit betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen

07-05-2018 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen werd goedgekeurd naar aanleiding van de recente wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Die hervorming (link naar het vademecum) wijzigt artikel 275 over de stedenbouwkundige inlichtingen als volgt:

-    het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ stedenbouwkundige inlichtingen blijft behouden

-    de verstrekking van de inlichtingen wordt gecentraliseerd bij de gemeenten

-    er is een bedrag vastgelegd van de vergoeding die een gemeente mag vragen voor het verstrekken van de inlichtingen

-    er zijn termijnen bepaald voor het verstrekken van de inlichtingen

-    de inhoud van de te verstrekken inlichtingen is aangepast, zodat de gemeenten de opgelegde termijnen kunnen naleven

Verder bepaalt het nieuwe artikel 276/1 dat bij een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, ingediend door de houder van een zakelijk recht die van plan is om het onroerend goed waarop dat recht betrekking heeft, te verkopen of voor langer dan negen jaar te verhuren of die op dat goed een erfpacht- of opstalrecht wil vestigen, een beknopte beschrijving gevoegd moet worden.

Het nieuwe besluit, dat bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2018, heft het besluit van 3 juli 1992 betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen op en voert de nieuwe bepalingen van het BWRO uit door een regeling vast te leggen voor:

-    de aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen (bijlage I) en de bijhorende documenten;

-    de vorm en de inhoud van de beknopte beschrijving;

-    de door de gemeente verstrekte stedenbouwkundige inlichtingen (bijlage II), de bekendmaking en de inhoud ervan;

-    de termijnen voor het verstrekken van de inlichtingen; 

Het besluit treedt in werking binnen de 10 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en is van toepassing op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen die ingediend worden vanaf de dag waarop het in werking treedt.

 

Link naar het BBHR van 29 maart 2018

Document acties

gearchiveerd onder: