U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Wie kan een vergunningsaanvraag indienen?

Wie kan een vergunningsaanvraag indienen?

Principe: om het even wie kan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen (de stedenbouwkundige vergunning is immers gekoppeld aan het onroerende goed en niet aan de persoon die de aanvraag indient).

Nuancering: de aanvrager (of de persoon die de aanvrager heeft gemachtigd om de aanvraag in te dienen) moet echter het recht hebben om de afgegeven vergunning te mogen uitvoeren.

De vergunningsaanvraag dient dus niet noodzakelijk van de eigenaar van het onroerende goed te komen. Als de aanvrager verschillend is van de eigenaar, dient hij bij zijn vergunningsaanvraag in ieder geval het document te voegen waaruit blijkt dat hij de eigenaar heeft ingelicht over zijn plannen om een vergunningsaanvraag voor zijn goed in te dienen. Hij moet ook verduidelijken welke rechten hij of zijn volmachthouder heeft om het project uit te voeren als de vergunning wordt verleend (bijvoorbeeld een opstal- of erfpachtrecht, een recht op grond van een huurovereenkomst enz.)

Tip

Een architect die volgens de regels werd gemandateerd kan voor zijn cliënt een vergunningsaanvraag indienen.

Document acties