U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? / Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

Het BWRO bepaalt de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is (cf. art. 98, § 1, van het BWRO).

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen voor bepaalde werken eveneens een stedenbouwkundige vergunning vereisen, voor zover die werken niet behoren tot de werken die de regering van deze verplichting heeft vrijgesteld (cf. art. 98, § 3 van het BWRO).

De handelingen en werken die aan een vergunning onderworpen zijn:

 • Bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen op een grond;
 • De aanleg of het profiel van een weg wijzigen;
 • Een bestaand bouwwerk verbouwen;
 • Een bouwwerk afbreken;
 •  
 • De bestemming wijzigen van een goed of van een deel ervan, zelfs zonder werken; 
 • Het gebruik van een goed wijzigen, voor zover deze wijziging voorkomt op een lijst, vastgelegd door de regering
 • Het aantal woningen in een bestaand bouwwerk wijzigen;
 • Het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen;
 •  
 • Hoogstammige bomen vellen, verplaatsen of ze onderwerpen aan een ingreep die hun overleving in het gedrang kan brengen;
 • Het silhouet wijzigen van een boom die ingeschreven is op de bewaarlijst van het onroerend erfgoed van het gewest (niet te verwarren met de inventaris van de opmerkelijke bomen, die enkel informatieve waarde heeft);
 • Ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied waarvan de regering de bescherming noodzakelijk acht;
 • Een grond gewoonlijk gebruiken als:
  • opslagplaats voor een of meer gebruikte/afgedankte voertuigen, schroot, materialen of afval;
  • parkeerplaats van voertuigen, hierin begrepen voertuigen of aanhangwagens voor reclamedoeleinden;
  • standplaats voor een of meer mobiele inrichtingen die bewoond kunnen worden, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten.
 • Handelingen en werken ondernemen of laten ondernemen voor de restauratie, de uitvoering van opgravingen of wijziging van het uitzicht van delen of van het geheel van een goed dat is beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst, of waarvoor de inschrijvings- of beschermingsprocedure geopend is of over te gaan tot het verplaatsen van een dergelijk goed.

 

Enkele concrete voorbeelden:

 • De verbouwing van een handelszaak (boekenwinkel, kruidenier…) tot snackbar, videotheek, lunapark, wassalon of een ander type activiteit die voorkomt in het besluit van 12/12/2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik.
 • Het opknappen van een oud, verlaten atelier, zelfs zonder bouwwerken, om er woningen van het type “loft” of kantoren onder te brengen;
 • De verbouwing van een woongebouw tot kantoorgebouw (zelfs als hiervoor geen werken nodig zijn);
 • De wijziging, zelfs gedeeltelijk, van het bodemreliëf op meer dan 50 centimeter;
 • Het vervangen van raamwerk en deuren zonder behoud van de oorspronkelijke vormen (de boogvorm, de zichtbare indelingen, de vaste en de openslaande vleugels …); 
 • De plaatsing van reclame of uithangborden op minder dan 20 meter van een beschermd goed. 
 • De vestiging van een handelszaak in een woongebouw. 
 • De plaatsing van zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte (behalve wanneer voldaan is aan de voorwaarden om te worden vrijgesteld van een vergunning).
 • De isolatie van een gevel die zichtbaar is vanaf de openbare ruimte.

Document acties