U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan

Het Kanaalplan

Het Kanaalplan werd voorgesteld als een operationeel antwoord op de uitdagingen waarmee het Brussels Gewest geconfronteerd wordt en zal worden in de komende 20 jaar: de huisvesting, de werkgelegenheid en de economie in het algemeen, de mobiliteit en de levenskwaliteit.

Deze strategie dient te voldoen aan een drievoudig objectief:

  • de versterking van de woongebieden en de voorzieningen ten behoeve van allen;
  • de versterking van de werkgelegenheid en de economie, door te werken aan een betere stedelijke integratie van de economische activiteit en het tewerkstellen van de Brusselaars, met name zij die in dit gebied leven;
  • de kwaliteit van de openbare ruimten, met name ten behoeve van de actieve modi, door er op toe te zien dat wijken die heden door het kanaal gescheiden zijn, verbonden worden.

Op 26 september 2013, heeft de Regering akte genomen van het eindrapport en de principes voor de ontwikkeling van het Kanaalgebied goedgekeurd, alsook de selectie van 6 demonstratieprojecten die op prioritaire wijze uitgevoerd dienen te worden.

Op 24 april 2014, heeft de Regering de fundamentele beheersprincipes goedgekeurd relatief aan de oprichting van de operationele structuur, het beheersen van de stedenbouwkundige procedures et de oprichting van een tijdelijke stuurgroep voor de huidige projecten, alsook de perimeter van het Regionaal domein met het oog op de afbakening van een PGB waarbinnen het Gewest de vergunningverlenende overheid zal zijn.

Uitwerking

Document acties